המת כוסית לראש השנה אירוע

הרמת כוסית לראש השנה צוות עובדים מרכז פלורנטין