052-2457843

X

סרטון המופע משקשקים ושוברים את הקרח

סדנת קוקטיילים עם זיו מנור משקשקים ושוברים את הקרח

סדנת גיבוש וחוויה המחברת בין העובדים לאירגון

 

סדנת גיבוש קוסט פורר גבאי את קסירר

 

סדנת קוקטיילים מיקרוסופט

 

דברו איתי