052-2457843

X

גיבוש עובדים עם סדנת קוקטיילים

העבודה לעיתים גוברת ומעמיסה על החיים הפרטיים שלנו ואנחנו נוטים להישאב לשגרה. עם זאת, לא תמיד אפשרי לקטוע לחלוטין את שגרת העבודה ולצאת לחלל חיצוני כדי לקיים בו את פעילויות הגיבוש – אך אין זו סיבה לא לקיים פעילויות גיבוש. אפשרי בהחלט לקבל תוצאות דומות באמצעות שלל פעילויות גיבוש במקום העבודה, אשר יועילו רבות לצוות ולחבריו, וזאת מבלי להקצות משאבים רבים או יקרים ומיותרים.
זיו מנור מציע שפע של רעיונות לערב גיבוש מחלקתי ומגניב.

משחקי גיבוש יכולים להועיל מצוין בייחוד לקבוצות חברים חדשים בצוות, אך גם לוותיקים, לשם היכרות עמוקה, חברית וטובה יותר בין החברים לעבודה.
פעמים רבות צוות חדש נבנה מאפס והחברים בה אף מתחלפים ויש צורך לבצע היכרות משותפת כדי להביא לגיבוש הצוות. בפעמים אחרות, אנשי צוות רבים חדשים מתווספים לצוות ותיק ומצומצם, וגם אז יש צורך לבצע היכרות מחדש בין החברים השונים. באמצעות משחקי גיבוש פשוטים ניתן להשיג תוצאות איכותיות עבור חברי צוות חדשים.

במאמר הקודם, זיו מנור המליץ על מגוון רחב של פעילויות ומשחקי גיבוש לצוות שניתן להנות מהם בישיבה. והפעם, הוא יתמקד במשחקים יותר אקטיביים שיביאו לפעילות מגבשת אינטנסיבית יותר, כחלק מאטרקציה המרכזית שזיו מנור מביא איתו, סדנת הקוקטיילים המוכרת שאותה הוא מעביר במומחיות רבה, במגוון סוגי אירועים, עסקיים ופרטיים.
רעיונות למשחקי גיבוש אקטיביים:

 • משחק ״הראיון והצגה״:
  פעילות שמייצרת קרבה יתרה בין חברי הקבוצה היא הצגה של המשתתפים המתבצעת על ידי משתתף אחר. עושים זאת כך – הקבוצה כולה מתחלקת לזוגות. כל זוג משתתפים מספרים זה לזה על עצמם. לאחר מכן, כל משתתף צריך לספר לשאר חברי הקבוצה על בן הזוג שלו.
 • משחק ״הרצל אמר״:
  משחק ישן ומוכר הוא "הרצל אמר" אשר מספק שפע של צחוק והנאה לחברי הקבוצה. במסגרת המשחק נבחר מנחה אשר מחלק הוראות לשאר חברי הקבוצה. חברי הקבוצה צריכים להיענות להוראות אם ורק אם המנחה אמר בתחילתן, "הרצל אמר". כאשר אחד מחברי הקבוצה נענה להוראה מסוימת על אף שלא נאמר "הרצל אמר", הוא נפסל.
 • משחק ״ים יבשה״:
  עוד משחק מוכר הוא "ים יבשה", אשר כולם מכירים מן הילדות אך הוא לא מאבד את ערכו אף אצל קבוצות של צוותי עובדים. במסגרת המשחק נבחר מנחה, והרצפה מחולקת לשניים, כאשר חלק אחד מוגדר כ"ים" והאחר כ"יבשה". המשתתפים כולם עומדים לצד הגבול בין שני החלקים, ובעוד המנחה קורא "ים" או "יבשה", עליהם לנתר אל החלק התואם את מה שאמר. כאשר אחד המשתתפים ניתר לחלק הלא נכון, הוא נפסל.
 • משחק ה״דמוקרטיה״:
  משחק זה חושף את הערכים השונים של חברי הקבוצה ואת התפישות האתיות שלהם. במהלך המשחק, חברי הקבוצה צריכים להחליט באופן דמוקרטי מהם חמשת העקרונות שמדינה או ארגון לא יכולים להתקיים בלעדיהם. בתוך המשחק, מקיימים דיון על העקרונות שנבחרו.
סדנת קוקטיילים איכותית עם זיו מנור מייצרים חוויות
אז? אהבתם את הרעיונות לערב גיבוש מחלקתי?
בואו נדבר על זה 📞 0522-457843

סדנת אלכוהולסדנת קוקטייליםרעיון ליום גיבוש עובדיםיום גיבוש עובדים

דברו איתי