052-2457843

X

שלום רב

בתאריך 19.6.2017 העברת סדנת אלכוהול לקבוצת עובדי משרד ראש הממשלה.

ברצוני, בשם הקבוצה, לומר תודה רבה על פעילות חווייתית מהנה ומצחיקה!

אין ספק כי הפעילות בהדרכתך שדרגה את הטיול היחידתי.

המלצה לסדנת אלכוהול

המלצה לסדנת אלכוהול

תודה מכל הלב

עידן נ
משרד רה"מ
Idan10@012.net.il

 

המלצה של המשרד ראש הממשל

דברו איתי