052-2457843

X

זיו מנור:
היי מה נשמע?

ארוע לני:
היי נהדר.
תודה!!!!!
תקשיב אנשים לא הפסיקו לדבר על החוויה
של אתמול.
כולם נהנו.
היה מושלם

יש מצב להעביר לנו את התמונות לא
כסרטון?

זיו מנור:
כן ברור מה המייל בבקשה.

לחוג בית באלקנה

חוג בית באלקנה

המלצה לחוג בית באלקנה

היכנסו לסרטון להתרשמות

דברו איתי