052-2457843

X

clown-2000303__480title_q

icon21.מה שם אשתו הראשונה של המלך אחשוורוש?

 1. ושתי
 2. אסתר המלכה
 3. ויזתא

icon22.המלך אחשוורוש שלט על 128 מדינות

 1. נכון
 2. לא נכון

icon23.שושן הבירה היתה עיר הבירה של פרס?

 1. נכון
 2. לא נכון

icon24.ושתי היתה מלכת פרס לאחר שגורשה מהארמון

 1. נכון
 2. לא נכון

icon25.מרדכי היהודי היה הדוד היהודי של אסתר

 1. נכון
 2. לא נכון

icon26.המלך אחשוורוש ציווה להרכיב את המן על סוס 

 1. נכון
 2. לא נכון

icon27.המן נקרא גם צורר המכבים

 1. נכון
 2. לא נכון

icon28.הפרוש לפור הוא הטלת גורל

 1. נכון
 2. לא נכון

icon29.בי"ד בחודש אדר נקבע כיום שמחה ומשתה ליהודים

 1. נכון
 2. לא נכון

icon2

10.ויזתא היה בנו של המן הרשע

 1. נכון
 2. לא נכון

icon2

11.לאסתר המלכה היו בנים 

 1. נכון
 2. לא נכון

icon2

12.מה היה שמה היהודי של המלכה אסתר  ?

 1. הדסה
 2. רחל
 3. יהודית

icon2

13.כמה בנים היו להמן   ?

 1. 10
 2. 8
 3. 4

icon2

14.איך קראו לאשתו של המן?

 1. זרש
 2. ושתי

סדנת קוקטיילים מבית זיו מנור -היכנסו להתרשמות

דברו איתי